വൺ പ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 3 ലൈറ്റ്  ഏപ്രിൽ 4-ന് വൺ പ്ലസ് നോർഡ്  ബഡ്‌സ്  2-നൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഈ വർഷം ആദ്യം കമ്പനി പ്രീമിയം വൺ പ്ലസ് 11, വൺ പ്ലസ്  11R എന്നിവ രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പുതിയ ഫോൺ വരുന്നത്.

മുമ്പത്തെ നോർഡ് ഫോണിന് സമാനമായി, പുതിയ നോർഡ് സിഇ 3 ലൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വൺ പ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 2 ലൈറ്റ് 5G, അടിസ്ഥാന 6 ജിബി റാമിനും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജിനും 19,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ നോർഡ് സിഇ  3 Lite-ന്റെ വില ഏതാണ്ട് അതേ ശ്രേണിയിൽ ആയിരിക്കും.

വൺ പ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 3യുടെ ലൈം കളർ ഓപ്ഷനും ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റൌണ്ട് റിയർ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുകളും വൺ പ്ലസ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഫോണിന്റെ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *