സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളില്‍ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയില്‍ ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വില്‍പ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു. ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നല്‍കി വിശദാംശങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ അറിയിച്ചു.

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്‍പാദകര്‍, ബാച്ച് നമ്പര്‍, മാനുഫാക്ചറി തീയതി, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തില്‍.

Moxiv 625 Tablets ( Amoxycillin & Potassium Calvulanate Tablets I.P ), Proceed Formulations, 17 , Ind .Area , Morthikri , Ramgarh – Derabassi – 140 201, PFT – 1501 B, 06/2022, 11/2023.

Rabeprazole Sodium & Domperidone Tablets Razium – D, Astonea Labs Pvt Ltd , Vill , Haripur Teh , Raipur Rani ,Distt , Panchkula , Hariyana 134204, ADT22210, 06/2022, 05/2024,

Pantoprazole Gastro Resistant Tablets Ip 40mg, Hindustan Laboratories Ltd. Plot No.5-9, Survey No.38/2 . Aliyali, Palghar – (w), Dist. Palghar -401 404 (M.S), TDJ23005AL, 01-2023, 12-2024.

Risperidone Orally Disintegrating Tablets USP RISPERIDIN 2mg, Hiral Labs Ltd, Sisona. Nr .Bhagwanpur, Roorkee- 247661 (U.K), T211225 , 08/2021, 07/2024

Calcium Carbonate & Vitamin D3 Tablets IP (500 mg + 250 IU) CALCIGEN-500, Baxil Pharma Pvt. Ltd, 10 km ,Nainital Highway,Shyampur, Haridwar-249408,Uttarakhand, India., BP22065, 05/2022, 04/2024.

Ticagrelor Tablets IP 90 mg, Bajaj Healthcare Ltd., R.S. No.1818, Manjusar -Savli Road

AT& Post-Manjusar ,Tal.Savli,Dist. Vadodara, 391 775, Gujarat,India., TGB21H22, 08/2022, 07/2025.

PARACETAMOL TABLETS IP 500MG, Geno Pharmaceuticals Pvt Ltd. Karaswada, Mapusa ,Goa 403526, At KIADB, Honaga,Belagavi-591113, PP132014, 02/2022, 01/2026.

Letrozole Tablets IP 2.5 mg Letrolix-2.5, Pharmaroots Healthcare, Khasra No.411 Village Tipra,P O. Barotiwala,Tehsil Baddi Dist-Solan,HP., PT-22012, 09/2022, 08/2024.

Sodium Bicarbonate Enteric Coated Tablets 500 mg, Sodaprize 500 Pure & Cure Healthcare Pvt.Ltd, Plot No 26A,27-30,Sector 8A.I.I.E,SIDCUL, Ranipur ,Haridwar-249403,Uttarakhand., PO13AB02, 07/2022, 06/2024.

NOVAFEN-400 (Ibuprofen Tablets IP 400 mg), Curis Lifesciences Pvt.Ltd., PF-23, Sanand GIDC II, Sanand,Ahmedabad- 382 110., T220015, 01/2022, 12-2023.

Clopidogrel Tablets IP 75 mg, Unicure India Ltd. Plot no: 46 (B)/49(B) Vill.Raipur ,Bhagwanpur, Roorkee, Distt Haridwar, Uttarakhand, URDT0211, 01/2023 , 12/2024.

Betamethasone Tablets IP 0.5 mg, Arco Pharma Pvt.Ltd., 1,2,3, Akshay Ind. Estate,

Vasai (E), Dist.Palghar (M.S), 2727, 01/2023 , 12/2024.

Magnesium Carbonate Powder IP 500 g (Magnesium Carbonate Light IP), Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd. Kalavoor,P.O, Alappuzha,Kerala 688522, VMC 2001, 12/2022, 11/2024.

Cilnidipine Tablets IP 10mg (Cilcent-10), Rivpra Formulation Pvt.Ltd, Plot No.8,Sector-6A,I.I.E. Sidcul,Haridwar, (U.K) 249403, T-2205284, 05/2022, 04/2024.

Diclofenac Sodium Injection IP, Nestor Pharmaceuticals Ltd 11, Western Extension Area,

Faridabad, India-121 001., DSIZ-17, 02/2022, 01/2024.

Aspirin Gastro-resistant Tablet IP 150mg, Unicure India Ltd. Plot no: 46 (B)/

49(B) Vill.Raipur ,Bhagwanpur, Roorkee, Distt Haridwar, Uttarakhand, AS2TC005, 07/2022, 06/2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *