കൊച്ചി  : ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, കേരള ചാപ്റ്റർ.ഇൻ, ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി കൊച്ചി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ & റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഡോക്ടർമാരുടെ 16-ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം കൊച്ചി ഐഎംഎ ഹൗസിൽ മേയർ ശ്രീ അഡ്വ.അനിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു . ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരെ ആദരിച്ചു.

മെയ് 5ൽ ആരംഭിച്ച സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുവ ഡോക്ടർമാർ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾ, ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ മേഖലയിലെ പ്രാക്ടീഷണർമാർ എന്നിവർക്കായി ഒന്നിലധികം പരിശീലന പരിപാടികൾ ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി, അമൃത മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ശ്രീനാരായണ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കുമാർ സെന്റർ തമ്മനം എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടത്തി. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഐ എം എ ഹാളിൽ വച്ച് കോൺഫെറെൻസുകളും നടക്കും.

കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറോളം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന തുടർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരാണ് ഡോക്ടർമാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *