ഒരുപാട് അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ നമുക്ക് മുമ്പില്‍ വിശാലമായൊരിടം തുറന്നിടുകയാണ് ഇന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യത്തില്‍ ജനിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കത്ത്- റേഡിയോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിമിതമായ ആശയവിനിമയോപാധികളുടെയും ടെക്നോളജിയുടെയും കാലത്ത് നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ യുഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില്‍ ജനിച്ചുവളര്‍ന്നവര്‍ക്കാണ് കാര്യമായും ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങള്‍ ആകെയും മാറ്റിമറിച്ചത് കണ്ടും അനുഭവിച്ചും അടുത്തറിയാൻ കൂടുതല്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ തൊണ്ണൂറുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ വരവ് നമ്മുടെയെല്ലാം നാടുകളില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. പല വീടുകളിലും നേരത്തെ തന്നെ ടിവിയും ടെലഫോണുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വ്യാപകമായി ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാലത്തിന്‍റേതായ പരിമിതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരിമിതികള്‍ അന്ന് പരിമിതികളേ അല്ലായിരുന്നു എന്നതും ഓര്‍ക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *