തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ 270 തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കൊല്ലത്ത് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം അനുമതി നൽകി. മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുഗമമായി പ്രവര്‍ത്തനത്തിനും ആശുപത്രികളിലെ സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷാലിറ്റി വിഭാഗം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അനിവാര്യത കണക്കിലെടുത്തുമാണ് ഇത്രയും തസ്തികകള്‍ ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

262 അധ്യാപക തസ്തികകളും എട്ട് അനധ്യാപക തസ്തികകളുമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം -25, കൊല്ലം -29, കോന്നി -37, ആലപ്പുഴ -8, കോട്ടയം -4, എറണാകുളം -43, ഇടുക്കി -50, തൃശൂര്‍ -7, മഞ്ചേരി -15, കോഴിക്കോട് -9, കണ്ണൂര്‍ -31, കാസര്‍ഗോഡ് -1, അറ്റെല്‍ക് -3 എന്നിങ്ങനെ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ അധ്യാപക തസ്തികകളും കോന്നി -1, ഇടുക്കി -1, അറ്റെല്‍ക് -6 എന്നിങ്ങനെ അനധ്യാപക തസ്തികകളുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, മഞ്ചേരി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷാലിറ്റി സേവനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായകമാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *