കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനികളായ കർഷകർക്ക് ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും അതു തന്നെയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

ഹത്രസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ട്വീറ്റ് ത്രെഡിൽ ശ്രീ രാജ്വീർ ദിലർ കർഷകർക്ക് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.

“കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഞങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനികളായ ഭക്ഷണ ദാതാക്കൾക്ക് ജീവിതം എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശവും!”, ഹത്രാസ് എംപിയുടെ ട്വീറ്റ് ത്രെഡിന് മറുപടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *